Categoria: Recursos humans

Es convoca el lloc de Supervisor de la Unitat d'Hospitalizació mèdica a l'Hospital d'Inca

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 191, de dia 7 de novembre de 2020, s'ha publicat la Resolució de la directora gerent de l’Hospital Comarcal d’Inca, de 30 de octubre de 2020, per la qual es convoca, pel procediment de lliure designació, el lloc de Supervisor/a de la Unitat d’ Hospitalització mèdica de l’Hospital Comarcal d’Inca.

Requisits, entre d'altres

a) Tenir la condició de personal estatutari sanitari fix, corresponent al subgrup A2 (personal sanitari).

b) Estar en les situacions de servei actiu o de reserva de plaça en institucions sanitàries del sistema nacional de salut.

c) Tenir els coneixements de llengua catalana (B1)

Funcions

Tindrà les responsabilitats del correcte funcionament de la unitat i de l'activitat del personal a ells adscrits, així com la custòdia i utilització adequada dels recursos materials que tinguin assignats.

Sol·licitud

La sol·licitud per participar en el procés selectiu s'ha de presentar en el termini de 20 dies naturals comptadors a partir de l'endemà de la data de publicació d'aquesta resolució.

[Font: BOIB. Núm. 191. 07/11/2020]

[Foto: Infosalut / Hospital d'Inca exterior / CC BY-NC-SA 4.0]