Categoria: Recursos humans

Es convoca una plaça d'infermer/a de l'EAP Es Raiguer

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 200, de dia 26 de novembre de 2020 s’ha publicat la convocatòria de la provisió, pel sistema de promoció interna temporal, d'una plaça vacant de personal estatutari sanitari de la categoria infermer/a de l'EAP Es Raiguer de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència d'Atenció Primària de Mallorca.

La Resolució, de 17 de novembre de 2020, correspon al director gerent d'Atenció Primària de Mallorca.

Requisitis, entre d'altres, per a participar en la present convocatòria:

a) Tenir la condició de personal estatutari fix del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut)  i prestar serveis a la Gerència d'Atenció Primària de Mallorca. Si la convocatòria es declara deserta en el cas que no s'hi hagi presentat ningú que compleixi els requisits, es preveu expressament que no s'estengui al personal que compleixi els requisits de la resta de gerències de l'IB-Salut de l'Àrea de Salut de Mallorca.

b) Pertànyer als subgrups A2 (sempre que siguin categories diferents a la que es convoca), C1 o C2 o a altres agrupacions professionals.

Termini de presentació de sol·licituds

Les persones interessades en participar en la convocatòria han de presentar la documentació en el termini de 20 dies naturals, comptadors des de l’endemà de la publicació d'aquesta convocatòria.

[Font: BOIB. Núm. 200. 26/11/2020]

[Foto: Ariadna Creus i Àngel García. CCIIC]