Categories: Recursos humans, Gestió de la investigació

L’IdISBa ha contractat a 10 nous investigadors

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

L’Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa) augmenta la massa crítica investigadora amb la contractació de 10 nous investigadors/es a través de diverses convocatòries competitives.

Mitjançant la convocatòria pròpia “JUNIOR”, del projecte “INTRES: invertir, investigar i innovar” finançada pel Pla Anual 2019 de l’Impost de Turisme Sostenible (ITS), l’IdISBa ha contractat a 5 investigadores predoctorals. 

Amb aquesta convocatòria es pretén que les investigadores desenvolupin programes d'investigació propis de la seva àrea que condueixin a la realització d'una tesi doctoral, incorporant-se a grups d'investigació de l'IdISBa, tot potenciant les línies d'investigació existents. A més de realitzar i fomentar publicacions d'impacte nacional i internacional, i generar i transferir coneixements amb impacte en la salut de la població i al sistema sanitari. 

Els contractes, d’una durada d’un any, prorrogables fins a un màxim de quatre, seran avaluats anualment per analitzar la feina feta i decidir la seva prorroga. El sou a percebre és de 20.600 € bruts anuals. 

Investigadores contractades

  • Cristina Adrover Jaume (Grup Multidisciplinar de Sèpsia)
  • Sandra Ledesma Corvi (Neurofarmacología)
  • Maria Berman Riu (Estudi de la Resposta Immunològica en Patologia Humana)
  • Marina Pérez Capó (Teràpies Avançades i Biomarcadors en Oncologia Clínica)
  • Maria Magdalena Quetglas Llabrés (Nutrició Comunitària i Estrès Oxidatiu)

També amb la convocatòria pròpia “FOLIUM”, finançada amb l’ITS 2019, l’IdISBa ha contractat a tres investigadores postdoctorals per un període de dos anys amb una dotació de 31.022 € bruts anuals. 

Les investigadores contractades

  • Adoración Carmen Castro García (Trastornos Mentales de Alta Prevalencia)
  • Jéssica Hernández Rodríguez (Genomica de la Salut)
  • Maria Antonia Fiol de Roque (Grup de Recerca en Activitats Preventives i Promoció i en Càncer Illes Balears)

Així mateix, en la convocatòria de l’Acció Estratègica en Salut 2020 (AES), l’Institut ha rebut 242.500 € de finançament per a la contractació de l’investigador emergent el Dr. Bartomeu Moyà Cañellas, en la modalitat de contracte Miguel Servet de 5 anys de duració. 

Finalment, a través del subprograma Estatal de Formació de l’AES, l'Institut ha contractat per quatre anys a l’estudiant predoctoral, Karim Pérez Romero, per dur a terme el seu projecte de recerca (82.400 €).

[Font: IdISBa. 21/01/2021

[Foto: IdISBa]