Categoria: Recursos humans

Llista de persones que han superat el concurs oposició del grup administratiu

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 31, de 4 de març, s'ha publicat la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 25 de febrer de 2021 per la qual s’aprova la llista de persones que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants en la categoria grup administratiu de la funció administrativa.

Així mateix es resol:

  • Publicar la llista complementaria de persones aspirants que segueixen per puntuació a les que han superat el procés selectiu pel cas de que alguna no compleixi els requisits per ser nomenada personal estatutari fix (annex 2).
  • Publicar la llista de places que s'ofereixen a les persones que han superat el procés selectiu, a efecte que les sol·licitin per ordre de preferència (annex 3). Les places del torn promoció interna se incrementaran per aquelles places reservades per a persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% del mateix torn que no es cobreixen.

Termini

Obrir un termini de 20 dies hàbils comptador des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta resolució en el BOIB, perquè les persones que han superat el procés selectiu i les que figurin en els 25 primers llocs de cada llista complementaria aportin la documentació relacionada en el BOIB.

Contra aquesta resolució es pot interposar un recurs de reposició, en el termini d’un mes. També s’hi pot interposar un recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, segons la normativa especificada a la resolució.

[Font: BOIB. Núm. 31. 04/03/2021]

[Foto: Govern de les Illes Balears]

Notícies relacionades