Categoria: Recursos humans

Es convoca la contractació d'un tècnic superior de suport a la investigació metodològica i estadística a Son Llàtzer

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 36, de dia 16 de març de 2021, s'ha publicat la Resolució del director gerent de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa) per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació d'un tècnic o tècnica superior de suport a la investigació metodològica i estadística per a la Unitat d'Investigació de l'Hospital Universitari Son Llàtzer.

Requisits generals, entre d'altres

  • Grau en Ciències de la Salut (Bioquímica o afí).
  • Estar en possessió del nivell B2 de llengua catalana.
  • Tenir la nacionalitat espanyola, o una altra nacionalitat en els casos en què l'article 57 del TREBEP es permeti l'accés a l'ocupació pública.
  • Posseir la capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques.
    Tenir complerts setze anys i no excedir de l'edat màxima de jubilació forçosa.

Termini de presentació de sol·licituds

La sol·licitud per a participar en el procés selectiu s'ha de presentar en el termini de 10 dies hábils comptats a partir de l'endemà al de la publicació de la convocatòria.

[Font: BOIB. Núm. 36. 16/03/2021]

[Foto: Institut de Salud Carlos III]