Categoria: Recursos humans

Es convoca la contractació d'un tècnic amb titulació superior per al projecte Business Intelligence aplicat a medicaments

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 36, de dia 16 de març de 2021, s'ha publicat la Resolució del director gerent de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa), per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació d'un tècnic o tècnica amb titulació superior per al projecte «Business Intelligence (BI) aplicat a medicaments» emmarcat en el conveni JANSSEN-IdISBa.

Requisits generals, entre d'altres

  • Grau o llicenciatura en Matemàtiques.
  • Nivell B2 de català.
  • Tenir la nacionalitat espanyola, o una altra nacionalitat en els casos en què l'article 57 del Text refós de l'Estatut bàsic de l'empleat públic (TREBEP) es permeti l'accés a l'ocupació pública.
  • Tenir la capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques.
  • Tenir complerts 16 anys i no excedir de l'edat màxima de jubilació forçosa.

Termini de presentació de sol·licituds

La sol·licitud per a participar en el procés selectiu s'ha de presentar en el termini de 10 dies hàbils comptats a partir de l'endemà al de la publicació de la convocatòria.

[Font: BOIB. Núm. 36. 16/03/2021]

[Foto: IdISBa]