Categoria: Recursos humans

Convocatòria: director de Gestió i Serveis Generals de Son Espases

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 39, de dia 20 de març, s'ha publicat la Resolució de la consellera de Salut i Consum de 18 de març de 2021, per la qual es convoca, pel procediment de lliure designació, la provisió del lloc de feina de director/directora de Gestió i Serveis Generals de l’Hospital Universitari Son Espases, amb contracte d’alta direcció.

Termini de presentació de sol·licituds

Les sol·licituds per participar en el procés selectiu s'han de presentar en el termini de 7 dies hàbils comptadors des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta resolució en el BOIB.

[Font: BOIB. Núm. 39. 20/03/2020]

[Foto: Hospital Universitari Son Espases]