Categoria: Recursos humans

Es convoca el lloc de cap de secció de medicina interna a Son Llàtzer

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 35, de dia 13 de març de 2021, s'ha publicat Resolució del director gerent de l’Hospital Universitari Son Llàtzer, de 10 de març de 2021, per la qual es convoca la provisió, pel procediment de lliure designació, d’un lloc de feina de cap de secció de medicina interna.

Requisits generals, entre d'altres

  • Tenir la capacitat funcional per acomplir les tasques assignades, acreditada per mitjà del certificat mèdic oportú.
  • Tenir complits setze anys d'edat i no sobrepassar l'edat màxima de jubilació forçosa.
  • Tenir la titulació oficial que habiliti per a l'exercici professional, amb l'especialitat requerida per al tipus de lloc al qual s'opta.
  • Acreditar coneixements de català corresponents al nivell B1.

Termini de presentació de sol·licituds

La sol·licitud per a participar en el procés selectiu s'ha de presentar en el termini de 20 dies naturals comptats a partir de l'endemà al de la publicació de la convocatòria. 

[Font: BOIB. Núm. 35. 13/03/2021]

[Foto: Infosalut / Urgències de l’Hospital Universitari Son Llàtzer / CC BY-NC-SA 4.0]

Notícies relacionades