Categoria: Recursos humans

Nomenament personal estatutari fix i adjudicació de places de cures auxiliars d’infermeria

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 41, de dia 25 de març de 2021, s'ha publicat la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut), de 18 de març de 2020, per la qual es nomena personal estatutari fix i s’adjudiquen places a les persones que han superat el concurs - oposició per cobrir places vacants de la categoria de tècnic mitjà sanitari / tècnica mitjana sanitària: cures auxiliars d’infermeria dependents de l'IB-Salut.

Es nomena personal estatutari fix de la categoria tècnic mitjà sanitari / tècnica mitjana sanitària: cures auxiliars d'infermeria les persones que figuren en l'annex 1 d'aquesta resolució.

S'adjudica les places que s'indiquen en l'annex 2 d'acord amb els criteris establerts en la base 12.2 de la convocatòria.

La presa de possessió s'ha d'efectuar en el termini d'un mes comptador des l'endemà de la data de publicació d'aquesta resolució. Perden aquest dret les persones que no s'incorporin a la seva destinació en aquest termini, excepte en els casos d'impossibilitat acreditada i apreciada per l'òrgan convocant.

[Font: BOIB. Núm. 41. 25/03/2021]

[Foto: Infosalut / Personal sanitari Son Llàtzer / CC BY-NC-SA 4.0]