Categoria: Recursos humans

Contractació d'un infermer per a la Plataforma d'Assajos Clínics i constitució de borsa de treball

Tipografia
 • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
 • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 42, de dia 27 de març de 2021, s'ha publicat la Resolució del director gerent de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa) per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació d'un infermer o una infermera per a la Plataforma d'Assajos Clínics i la constitució d’una borsa de treball.

Requisits de la plaça, entre d'altres

 • Estar en possessió de formació universitària de diplomatura o grau en Infermeria.
 • Nivell B2 de català.
 • Tenir complerts 16 anys i no excedir de l'edat màxima de jubilació forçosa.

Funcions de la plaça

 • Procediments d'infermeria: presa de constants vitals, ECG, analítiques, catèters venosos, gasometria arterial; proves de funció pulmonar: espirometria, mesurament de DLCO, volums pulmonars, walking test. Maneig d'inhaladors i medicació subcutània i intravenosa.
 • Maneig de bases de dades a assajos clínics (CRF) i sistemes de registre i aleatorització de pacients a assajos clínics (sistema IWRS Interactive Web Response System).
 • Revisió de la història clínica, actualització de la història clínica de l'assaig, revisió d'esdeveniments i registre d'esdeveniments adversos i canvis de medicació.
 • Contacte amb l'Investigador Principal de cada projecte / assaig clínic per a la coordinació de visites i proves amb els pacients.
 • Organització de l'agenda de treball, contactes amb els pacients participants a projectes / assajos, citació de pacients.
 • Organització i actualització de l'arxiu de l'investigador o documentació del projecte/assaig.
 • Comunicació amb els monitors d'assajos clínics, coordinació de visites de monitorització.

Termini de presentació de sol·licitidus

El termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l'endemà de la data de publicació de la convocatòria.

[Font: BOIB. Núm. 42. 27/03/2021]

[Foto: Infosalut / IdISBa / CC BY-NC-SA 4.0]