Categoria: Recursos humans

Convocatòria d'una plaça d'administratiu d’Atenció Primària de Menorca

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 52, de dia 20 d'abril, s'ha publicat la Resolució, per la qual es convoca la provisió d'una plaça vacant de personal estatutari de gestió i serveis de la categoria grup de gestió de funció administrativa, de la plantilla orgànica autoritzada d’Atenció Primària de l’Àrea de Salut de Menorca.

Aquesta convocatòria, de promoció interna temporal, correspon a la la Resolució del director de la Gerència de l'Àrea de Salut de Menorca , de 12 d’abril de 2021..

Els requisits, entre d'altres, per a participar en la present convocatòria són els que segueixen:

  • Tenir la condició de personal estatutari fix del Servei de Salut de les Illes Balears i prestar serveis en la Gerència de l'Àrea de Salut de Menorca. Si la convocatòria es declara deserta en el cas que no s'hi hagi presentat ningú que compleixi els requisits, es preveu expressament que no s'estengui al personal que compleixi els requisits de la resta de gerències de l'IB-Salut.
  • Pertànyer als subgrups A2 (sempre que siguin categories diferents a la que es convoca), C1 o C2 o a altres agrupacions professionals

Termini de presentació de la documentació

Les persones interessades en participar en la convocatòria han de presentar la documentació en el termini de 20 dies naturals, comptadors des de l’endemà de la publicació d'aquesta convocatòria.

[Font: BOIB. Núm. 52. 20/04/2021]

[Foto: Àrea de Salut de Menorca]