Categoria: Recursos humans

Es convoca un lloc de Cap de Servei d’Atenció a l’Usuari (SAU) a Son Espases

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 53, de dia 22 d'abril de 2021, s'ha publicat la Resolució del director gerent de l’Hospital Universitari Son Espases per la qual es convoca l’obertura del termini per a la presentació de sol·licituds i per a l’aportació de mèrits per cobrir, pel procediment de lliure designació, un lloc de Cap de Servei d’Atenció a l’Usuari (SAU).

Requisits dels aspirants, entre d'altres

  • Aquest lloc pot ser ocupat tant pel personal estatutari de gestió i servei fix del subgrup A1 o A2, com pel funcionari de carrera del subgrup A1 i A2 que estiguin en la situació de servei actiu o de reserva de plaça en institucions sanitàries.
  • L'acompliment de l'esmentat càrrec ha de ser en dedicació exclusiva.

Termini de presentació de sol·licituds 

Les sol·licituds s'han de presentar en un termini de 20 dies naturals comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria. 

[Font: BOIB. Núm. 53. 22/04/2021

[Foto: Infosalut / Hospital Universitari Son Espases / CC BY-NC-SA 4.0]