Categoria: Recursos humans

Convocatòria dels llocs de cap de grup i de secció dels Serveis Centrals

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En  el BOIB núm. 56, de 29 d'abril, s'han publicat les Resolucions del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 22 d’abril de 2021, per les quals es convoca la provisió, pel sistema de concurs, un lloc de feina de cap de grup i un de cap de secció dels Serveis Centrals, relacionats a continuació:

Termini de presentació de sol·licituds

Aquesta sol·licitud, dirigida a l'òrgan convocant, ha de presentar-se en el termini de 20 dies hàbils comptadors des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta resolució de convocatòria en el BOIB.

[Font: BOIB. Núm. 56. 29/04/2021]

[Foto: Infosalut / IB-Salut / CC BY-NC-SA 4.0]