Categoria: Recursos humans

Resolució de la plaça de la categoria del grup de gestió de funció administrativa a l'Àrea de Salut de Menorca

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 76, de dia 8 de juny de 2021, s’ha publicat la resolució del director de la Gerència de l’Àrea de Salut de Menorca per la qual es resol la convocatòria per a la cobertura, pel sistema de promoció interna temporal, d’una plaça de la categoria grup de gestió de funció administrativa de la plantilla orgànica autoritzada d’Atenció Primària de la Gerència de l’Àrea de Salut de Menorca.

Aquesta Resolució, 20 d'abril de 2021, resol la convocatòria per a la provisió, per a la cobertura, pel sistema de promoció interna temporal, d’una plaça de la categoria grup de gestió de funció administrativa de la plantilla orgànica autoritzada d’Atenció Primària de la Gerència de l’Àrea de Salut de Menorca.

La plaça s'adjudica a Magdalena Olives Castells, que disposa d'un mes, comptador des del dia següent al de la publicació de la resolució definitiva en el BOIB, per a prendre possessió de la plaça adjudicada .

Contra aquesta resolució es pot interposar un recurs de reposició, en el termini d’un mes. També s’hi pot interposar un recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, segons la normativa especificada a la resolució.

[Font: BOIB. Núm. 76. 08/10/2021]

[Foto: Govern de les Illes Balears]