Categoria: Recursos humans

Convocatòria per crear una borsa de treball en la categoria de tècnic/a de gestió per a formar part del Patronat Municipal de l’Hospital de Ciutadella de Menorca

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 122 de dia 7 de setembre de 2021, s'ha publicat la convocatòria per a la selecció de candidats a formar part d'una borsa de treball en la categoria de tècnic/a de gestió, mitjançant el procediment d’oposició - concurs, per a formar part del Patronat Municipal de l’Hospital de Ciutadella de Menorca, com a personal laboral.

Funcions:

Les funcions generals a desenvolupar són les pròpies d'un tècnic de gestió. Donar suport tècnic a la gerència en els àmbits d'organització, econòmica, financera i laboral del Patronat Municipal de l'Hospital, per tal d'assolir els objectius fixats per l'àrea sota la supervisió de gerència. I aquelles funcions anàlogues o similars que li puguin ser assignades.

Requisits

  • Estar en possessió d'un títol universitari de Grau de Ciències Empresarials, Administració i Direcció d'Empreses, Econòmiques, Grau en Gestió i Administració Pública o equivalent.
  • Acreditar el coneixement de llengua catalana corresponent al nivell de certificat B2.

Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds és de 15 dies hàbils a partir de la data de publicació del corresponent anunci al BOIB.

[Font: BOIB núm. 122. 07/09/2021]

[Foto: Govern de les Illes Balears]