Categoria: Recursos humans

Procés selectiu per a la contractació d'un/a tècnic/a superior de suport a la investigació per a l'IdISBa

Tipografia
 • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
 • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 130 de dia 21 de setembre de 2021, s'ha publicat la convocatòria d'un procés selectiu per a la contractació d'un/a tècnic/a superior de suport a la investigació per al projecte «Estudi de fase 2 de neoadjuvància amb inhibidors de punts de control immunitari en càncer urotelial (ABACUS-2)» de l'IdISBa.

Requisits de la plaça

 • Estar en possessió del títol de grau o equivalent en Farmàcia.
 • Acreditar mínim el nivell B2 de català.

Funcions

 • Gestió de les mostres d'assajos clínics (recepció, dispensació, destrucció, control d'estocs, caducitats i reetiquetat).
 • Control i actualització dels sistemes de gestió de mostres (IWRS o altres bases de dades específiques de l'estudi).
 • Control de la temperatura, manteniment i calibratge dels sistemes d'emmagatzematge.
 • Revisió del compliment i adherència del tractament dels pacients d'assaig clínic.
 • Referent per a totes les comunicacions amb el promotor/CRO, incloent-hi les visites de preinici, inici, monitoratge, tancament i auditories.
 • Enllaç amb la resta de l'equip investigador.
 • Control econòmic dels pagaments al Servei de Farmàcia.
 • Elaboració de procediments normalitzats de treball, relacionats amb la farmàcia d'assajos clínics.
 • Preparació d'informes d'activitat.
 • Posada a punt i manteniment del software de gestió d'assajos clínics.

Termini de recepció de sol·licituds

El termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l'endemà de la data de publicació de la convocatòria.

[Font: BOIB núm. 130. 21/09/2021]

[Foto: Universitat de les Illes Balears]