Categoria: Recursos humans

Provisió del lloc de feina de subdirector/a de Gestió i Serveis Generals de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 131 de dia 23 de setembre de 2021, s'ha publicat la resolució de la consellera de Salut i Consum de 16 de setembre de 2021 per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de feina de subdirector/a de Gestió i Serveis Generals de la Gerència d’Atenció Primària, amb contracte d’alta direcció regulat pel Reial decret 1382/1985, de 1r d’agost.

Funcions del lloc de feina 

  • Gestionar, planificar, supervisar, controlar, coordinar i dirigir la gestió hotelera (bugaderia i llenceria, neteja i residus i alimentació) i els serveis generals de la Gerència d'Atenció Primària de Mallorca.
  • Fer estudis i propostes de millora de la gestió hotelera i dels serveis generals de la Gerència d'Atenció Primària de Mallorca.
  • Dissenyar les estratègies relatives la gestió hotelera i dels serveis generals de la Gerència d'Atenció Primària de Mallorca.
  • Exercir en general, totes les funciones que li atribueixi o encarregui el director gerent o el director de gestió i serveis generals de la Gerència d'Atenció Primària de Mallorca.

Requisits

  • Tenir la titulació oficial de doctorat, llicenciatura, grau, enginyeria, arquitectura (o una d'equivalent), o bé la d'enginyeria tècnica, diplomatura universitària, arquitectura tècnica, formació professional de 3r grau (o una d'equivalent), entre d'altres.

Termini de presentació de sol·licituds

Les sol·licituds per participar en el procés selectiu s'han de presentar en el termini de set dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears al Registre General del Servei de Salut de les Illes Balears o bé per mitjà de qualsevol de les vies que estableix l'article 16 de la Llei 39/2015, de 1r d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

[Font: BOIB núm. 131. 23/09/2021]

[Foto: CS Muro Marines]