Categoria: Recursos humans

Convocatòria del lloc de supervisor/a de la Unitat Activitat Ambulatòria de l'Hospital General

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 142, de dia 16 d'octubre de 2021, s'ha publicat la resolució del director gerent de l’Hospital Universitari Son Espases per la qual es convoca, pel procediment de lliure designació, el lloc de supervisor/a de la Unitat Activitat Ambulatòria de l'Hospital General.

Requisits

  • Tenir la condició de personal estatutari fix sanitari, corresponent al subgrup A2 (personal sanitari)
  • Estar en les situacions de servei actiu en centres i institucions sanitàries dels serveis de salut o en centres i serveis sanitaris de l'Administració General de l'Estat.
  • Tenir els coneixements de llengua catalana corresponents al nivell B1

Termini de presentació de sol·licituds

La sol·licitud per participar en el procés selectiu s'ha de presentar en el termini de vint dies naturals, comptadors a partir de l'endemà de la data de publicació d'aquesta resolució de convocatòria en els taulers d'anuncis i a la pàgina web de l'Hospital Universitari Son Espases (Sector Ponent) i al BOIB.

[Font: BOIB núm. 142. 16/10/2021]

[Foto: Infosalut / Hospital General de Mallorca / CC BY-NC-SA 4.0]