Categoria: Recursos humans

Convocatòria del torn de perits de l'any 2022

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

Amb la finalitat de poder gestionar de manera eficaç les llistes de perits i donar compliment a l’establert a l’article 341 de la Llei d’Enjudiciament Civil, el COPIB confeccionarà les llistes de perits segons el nou format i instruccions donades pel Jutjat Degà. Per aquests motius s'ha de comunicar al COPIB l'interès a formar part de la llista de perits per a l'any 2022.

Requisits

  • Estar col·legiat o col·legiada
  • Estar al corrent de les quotes col·legials

És necessari recordar que l'actuació com a perit requereix una formació contínua, una experiència professional i un coneixement exhaustiu de la matèria sobre la qual es perita, per la qual cosa és funció del Col·legi, d'acord amb l'augment considerable de denúncies en la Comissió Deontològica per mala praxi professional en la realització d'informes pericials, recomanar tenir una formació específica en l'àrea de psicologia jurídica i tenir contractada una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi la denúncia per una mala praxi professional.

Per tant, com cada any s'obre un nou procés per formar part del Torn de Perits 2022, per això s'ha de fer arribar a la seu del COPIB el document de sol·licitud d’inclusió en el llistat del torn de perits 2022 i d’autorització de publicació de dades. El teniu disponible en aquest enllaç.

Termini de presentació de sol·licituds i calendari d'actuacions

  • Termini de presentació de requisits: fins a les 14:00 h. del 5 de novembre de 2021.
  • Valoració de la documentació: del 8 al 15 de novembre de 2021.
  • Publicació al web del COPIB de la llista provisional d’admesos/es i no admesos/es a la llista de Perits 2022: 17 de novembre de 2021.
  • Termini de presentació d’esmenes de deficiències i al·legacions: Del 18 al 22 de novembre de 2021 (fins a les 14:00 h).
  • Publicació al web de la llista definitiva de Perits: 1 de desembre de 2021.

[Font: COPIB. 19/10/2021]

[Foto: Wikimedia Commons / Palacio de la Marquesa de la Sonora (Madrid) 03 / CC BY-SA 3.0 ES]