Categoria: Recursos humans

Procediment especial de selecció per constituir les borses generals del grup de gestió i del grup tècnic de la funció administrativa de l'IB-Salut

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 156 de dia 11 de novembre de 2021, s'han publicat dues resolucions per les quals es convoquen els processos selectius per constituir les borses generals per a la selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les categories de grup de gestió i grup tècnic de la funció administrativa.

Grup de gestió de la funció administrativa

Els requisits per a participar són:

  • Tenir qualsevol de les titulacions següents: diplomatura universitària, enginyeria tècnica, títol universitari oficial de grau, o haver superat tres cursos complets o el primer cicle corresponent a aquests estudis, sempre que aquest primer cicle contengui una càrrega lectiva mínima de 180 crèdits.
  • Títol de català B2.
  • No tenir la condició de personal estatutari fix de la mateixa categoria a la qual opti en qualsevol servei de salut del Sistema Nacional de Salut.

Grup tècnic de la funció administrativa

Els requisits per a participar són:

  • Tenir qualsevol de les titulacions següents: doctorat, llicenciatura, enginyeria, arquitectura o títol universitari oficial de grau. 
  • Títol de català B2.
  • No tenir la condició de personal estatutari fix de la mateixa categoria a la qual opti en qualsevol servei de salut del Sistema Nacional de Salut.

Inscripcions per als dos processos

Els aspirants han de presentar la sol·licitud en el termini de quinze dies hàbils a partir de l'endemà a la publicació d'aquesta convocatòria. A aquest efecte, han d'emplenar la inscripció telemàticament seguint les instruccions de la plataforma informàtica.

La sol·licitud i els seus annexos s'han d'emplenar telemàticament, havent pagat prèviament la taxa corresponent, per mitjà de l'aplicació informàtica habilitada a aquest efecte per la Direcció d'Àrea de Professionals i Relacions Laborals del Servei de Salut en el web de l'IB-Salut.

Per a més informació consultau aquest enllaç al BOIB núm. 156.

[Font: BOIB núm. 156. 11/11/2021]

[Foto: Govern de les Illes Balears]