Categoria: Recursos humans

Es convoca una plaça de Tècnic de Gestió de Sistemes i Tecnologies de l'Hospital d'Inca per promoció interna

Tipografia
 • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
 • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 158 de dia 16 de novembre de 2021, s'ha publicat la resolució de la directora gerent de l’Hospital Comarcal d’Inca de 12 de novembre de 2021 per la qual s’aprova la convocatòria per cobrir, pel procediment de promoció interna temporal, una plaça de Tècnic de Gestió de Sistemes i Tecnologies de la Informació de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Comarcal d’Inca.

Funcions de la plaça

 • Ús i maneig del Kettle del Pentaho per a la realització dels processos ETL per a la generació de les taules de Fets del Datawarehouse.
 • Manteniment del Datawarehouse de l'hospital.
 • Generació de les select's SQL sobre les bases de dades de l'HCIN que es necessiten com a font dels programaris informàtics o de les extraccions de dades, sobre les diferents Bases de dades: Informix, Oracle y MySQL.
 • Generació d'informes amb el PowerBI per a treure els indicadors assistencials i econòmics a partir dels DataMArts o de les taules de Fets dels Datawarehouse. .
 • Definició dels circuits funcionals de l'hospital per a ser implementats i adaptats al programa de la Història clínica: Definició dels Circuits; Definició dels indicadors a extreure; Definició de Formularis, transaccions, Perfils, alertes, peticionaris i altres elements de la Història clínica; Extracció de dades de tots els elements anteriors per a poder ser convertits amb indicadors.
 • Seguiment i monitoratge de les dades inserides a les Bases de dades per a detectar possibles errors o inconsistències que puguin repercutir amb l'extracció de dades.
 • Seguiment i control de les dades integrades i dels seus mapatges amb els programes i projectes actualment existents i que puguin sorgir en un futur relacionats amb el programa d'Història clínica: Iametrics i CMBD; Sophia; Història de Salut; Anell Radiològic; Laboratori; Anatomia Patològica; Altres que puguin sorgir.

Requisits

 • Tenir la condició de personal estatutari fix del Servei de Salut i prestar serveis a l'Hospital Comarcal d’Inca. Si la convocatòria es declara deserta en el cas que no s'hi hagi presentat ningú que compleixi els requisits, es preveu expressament que s'estengui al personal que compleixi els requisits de la resta de gerències de la mateixa Àrea de Salut.
 • Pertànyer a grups de classificació inferiors o diferents categories i/o especialitats del mateix grup que la plaça a la qual s'opta.
 • Estar en la situació de servei actiu.
 • Tenir la titulació requerida per la categoria d'enginyeria tècnica amb informàtica o enginyeria tècnica en telecomunicacions especialitat telemàtica.
 • Acreditar el certificat B2 de llengua catalana.

Termini de presentació de sol·licituds

El termini per presentar sol·licituds és de 20 dies naturals comptadors des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta resolució de convocatòria.

[Font: BOIB núm. 158. 16/11/2021]

[Foto: Hospital Universitari Son Espases]