Categoria: Recursos humans

El pla d'estabilització i les ofertes d'ocupació pública previstes pel Servei de Salut permetran reduir un 38% l'eventualitat en la xarxa sanitària pública

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

S'ha posat en marxa el pla d'estabilització per convertir 2.305 professionals eventuals en interins. El pla d'estabilització i les ofertes d’ocupació pública previstes pel Servei de Salut permetran reduir un 38% l'eventualitat en la xarxa sanitària pública. Ambdues mesures s'emmarquen en la política d'estabilització de l'ocupació del Govern i són una de les principals apostes del Servei de Salut per tractar de reduir l'eventualitat, eliminar la precarietat i oferir estabilitat als treballadors del sistema sanitari públic.

L'estratègia per consolidar l’ocupació pública té dues línies d'actuació: la primera és el pla d'estabilització, que permetrà estabilitzar 2.305 treballadors, que passaran d'eventuals a interins; i la segona, les ofertes d'ocupació pública que, una vegada concloguin, suposaran l'adjudicació de 3.894 places fixes de treballadors del sistema sanitari públic.

Pla d'estabilització: 2.305 llocs de treball estabilitzats

El pla d'estabilització permetrà consolidar 2.305 llocs de treball amb la conversió d'aquestes places de treballadors eventuals a interins. Això permetrà consolidar les plantilles i també fidelitzar els professionals de la sanitat pública. Del total de llocs de treball a estabilitzar, les categories següents ja estan en un procés més avançat:

  • Metge/metgessa especialista (família, urgències, hospitalària…): 237 places
  • Infermer/a: 448 places
  • Infermer/a especialista: 58
  • Tècnic/a de cures auxiliars d'infermeria: 185
  • Gestió i serveis: 219 (el 79% d'aquestes places correspon al grup administratiu, auxiliar administratiu i zelador)
  • Fisioterapeuta: 22

En aquesta primera fase, el Servei de Salut estabilitza les plantilles centrant-se en aquells llocs de treball ocupats per personal eventual que tengui més de dos anys d'antiguitat i els transforma en personal interí. Una vegada finalitzat aquest procés, i després d'analitzar les necessitats de la plantilla, el Servei de Salut iniciarà una segona fase en la qual s'aniran implementant processos d'interinització de llocs de treball que fins ara es cobrien amb treballadors temporals.

Finalitzades aquestes dues fases, aquests llocs seran susceptibles d'integrar-se en els processos d'oposicions ja previstos o en altres futurs. Aquestes actuacions suposen una important transformació dels llocs de treball, que passen de ser conjunturals a estructurals. Així s'ofereix una estabilitat i solidesa major al sistema sanitari públic.

Oferta d'ocupació pública

El Servei de Salut ha apostat per reforçar i promoure la convocatòria de processos selectius derivats de les diferents ofertes d'ocupació pública des de l'any 2015. El balanç és el següent: 3.894 persones obtindran una plaça fixa en el sistema sanitari públic de les Illes Balears quan finalitzin tots els processos selectius que actualment estan en marxa.

Es tracta d'un canvi de rumb en matèria de recursos humans, amb l'objectiu clar d'estabilitzar l'ocupació, disminuir la precarietat i recuperar els drets laborals.

De totes aquestes places, 2.362 treballadors ja s'han incorporat a una plaça fixa (processos finalitzats) i 1.532 places estan en processos ja iniciats en diferents fases (processos en marxa).

  • Processos selectius finalitzats: 2.362 professionals per a 31 categories

Són processos que han acabat i les places dels quals ja han estat adjudicades. D’entre les 2.362, destaquen les 1.036 places adjudicades el passat mes d'octubre a personal d'infermeria i l'actual procés d'incorporació a les seves noves places de 332 auxiliars administratius. El proper mes de gener es preveu que s'adjudiquin 85 places (67 metges especialistes, 9 tècnics en anatomia patològica i 9 en maxil·lofacial).

  • Processos selectius ja iniciats en diferents fases: 1.532 places per a 37 categories

Es tracta de processos selectius que ja s'han iniciat amb independència de la fase en què es troben. Es tracta de 300 places de facultatius especialistes d'àrea en 26 categories, 649 places de tècnics en cures d'infermeria (que es presenten a examen el pròxim 12 de desembre) o 351 places previstes per a zeladors. També estan en marxa 83 places d'infermers especialistes (urgències, salut mental…), 73 de fisioterapeutes o 12 places de tècnics documentalistes. A més, el passat 28 de novembre es van dur a terme les proves selectives d'altres 64 places pertanyents a cinc categories (higienistes bucodentals, òptic optometrista, terapeuta ocupacional, treballador social i odontòleg).

[Font: Conselleria de Salut i Consum. 08/12/2021]

[Foto: Infosalut / Servei de Salut de les Illes Balears / CC BY-NC-SA 4.0]