Categoria: Recursos humans

Convocatòria del lloc de feina de director/a d’infermeria de la Gerència d’Atenció d’Urgències 061

Tipografia
 • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
 • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 172 de dia 16 de desembre de 2021, s'ha publicat la resolució de la consellera de Salut i Consum de l'1 de desembre de 2021 per la qual es convoca la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de feina de director/directora d’infermeria de la Gerència d’Atenció d’Urgències 061, amb contracte d’alta direcció regulat pel Reial decret 1382/1985.

Requisits

Entre d'altres, tenir la titulació oficial de grau o diplomatura en infermeria o fisioteràpia.

Funcions

 • Planificació dels objectius anuals en matèria d'organització estratègica en col·laboració amb altres direccions del servei.
 • Desenvolupament, implementació, direcció i avaluació del cronograma d'activitats anuals previstes per a la consecució d'objectius.
 • Supervisió i presa de decisions sobre les funcions de les àrees de treball sota la seva responsabilitat.
 • Representació del servei en activitats assistencials.
 • Supervisió del treball assistencial propi de la Gerència d'Atenció d'Urgències 061.
 • Elaboració, execució i anàlisi d'auditories internes i promoció d'auditories externes. Elaboració del quadre d'indicadors. Seguiment de les no-conformitats i accions correctores.
 • Detecció de les barreres de millora.
 • Elaboració d'un pla de traçabilitat del servei.
 • Elaboració d'un pla per promoure els hàbits de millora.
 • Elaboració de la memòria anual.
 • Foment de l'ètica sostenible i de les decisions informades en dades i en fets.
 • Elaboració, manteniment, execució i control del pla de gestió assistencial anual.
 • Control i interacció amb els diferents processos estratègics per garantir l'assoliment dels objectius de la Gerència d'Atenció d'Urgències 061.
 • Seguretat del pacient.
 • Gestió de les incidències.
 • Totes les funcions que li atribueixin el director general del Servei de Salut de les Illes Balears o el director gerent de la Gerència d'Atenció d'Urgències 061, i les que li deleguin expressament.

Termini de presentació de sol·licituds

Les sol·licituds per participar en el procés selectiu s'han de presentar en el termini de set dies hàbils comptadors des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

[Font: BOIB núm. 172. 16/12/2021]

[Foto: SAMU 061]