Categoria: Recursos humans

Convocatòria del lloc de treball de Coordinador Mèdic del Servei d'Urgències d’Atenció Primària de Formentera

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 173 de dia 18 de desembre de 2021, s'ha publicat la resolució de la directora gerent de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera per la qual es convoca la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de Coordinador Mèdic del Servei d'Urgències d’Atenció Primària de Formentera (S.U.A.P.) de la plantilla orgànica autoritzada d’atenció primària de la Gerència de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera.

Funcions

  • Assumir la representació oficial del servei d'urgències i establir les comunicacions necessàries amb la Gerència.
  • Mantenir la coordinació necessària amb la resta de serveis sanitaris i socials de la respectiva àrea de salut.
  • Exercir la seva activitat assistencial.
  • Ser referent de lideratge i responsabilitat del dispositiu.
  • Aprofundir en l'autonomia de gestió i la firma d'acords o compromisos assistencials i pressupostaris.
  • Coordinar, supervisar i controlar les activitats dels professionals adscrits al SUAP.

Requisits

  • Tenir la condició de personal estatutari sanitari fix del subgrup A1 de la categoria metge o metgessa d'atenció primària i estar en servei actiu.
  • Estar en possessió del corresponent títol oficial que habiliti per a l'exercici professional, amb l'especialitat requerida per a la mena de lloc pel qual s'opta.

Termini de presentació de sol·licituds

Les sol·licituds s'han de presentar en el termini de vint dies naturals a comptar des de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el BOIB.

[Font: BOIB núm. 173. 18/12/2021]

[Foto: SAMU 061]