Categoria: Recursos humans

Procediment especial de selecció de metge o metgessa d’admissió i documentació clínica

Tipografia
 • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
 • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 42 de dia 26 de març de 2022, s'ha publicat la resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 21 de març de 2022, per la qual es convoca un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria metge/metgessa d’admissió i documentació clínica corresponent a la gerència de Serveis Centrals del Servei de Salut de les Illes Balears.

Característiques especials del lloc de feina

 • Experiència en el maneig d'eines informàtiques d'història clínica i gestió sanitària.
 • Experiència laboral en càrrecs de direcció hospitalària.
 • Experiència laboral en recursos extrahospitalaris.

Funcions

Les seves funcions seran, a més de les generals de la seva categoria, les següents:

 • Identificar les necessitats d'externalització del sistema públic a proveïdors sanitaris externs (llista d'espera, plans de contingències).
 • Analitzar el mercat sanitari per identificar proveïdors assistencials concordes als estàndards de qualitat del sistema sanitari públic.
 • Preparar els plecs tècnics i documentació necessària per contractar proveïdors externs.
 • Implementar les eines informàtiques per a la integració de la història clínica entre sistema públic i privat.
 • Monitorar la qualitat assistencial del quadre mèdic ofert pel contractista.
 • Controlar els materials implantables subministrats i autoritzats en el marc de la col·laboració publicoprivada.
 • Vigilar el compliment dels convenis de col·laboració publicoprivada.
 • Fer l'auditoria de factures de proveïdors assistencials i gestionar-ne les incidències.
 • Analitzar les sol·licituds de procediments assistencials programats.
 • Analitzar i resoldre incidències assistencials.

Termini de presentació de sol·licituds

Les persones interessades a participar en la convocatòria disposen de deu dies hàbils per presentar la sol·licitud, comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Per a més informació consultau aquest enllaç al BOIB.

[Font: BOIB núm. 42. 26/03/2022]

[Foto: Infosalut / Hospital de Manacor / CC BY-NC-SA 4.0]