Categoria: Recursos humans

Es convoca el lloc de feina de supervisor/a d'infermeria de la Unitat de vigilància intensiva de Son Llàtzer

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 46 de dia 5 d'abril de 2022, s'ha publicat la resolució del director gerent de l’Hospital Universitari Son Llàtzer de 28 de març de 2022, per la qual es convoca, pel procediment de lliure designació, el lloc de feina de supervisor/a d’infermeria de la Unitat de vigilància intensiva de l’Hospital Universitari Son Llàtzer.

Requisits 

  • Tenir la condició de personal estatutari fix sanitari del subgrup A2 (personal sanitari).
  • Estar en possessió del corresponent títol oficial que habiliti per a l'exercici professional.
  • Estar en les situacions de servei actiu en centres i institucions sanitàries dels serveis de salut o en centres i serveis sanitaris de l'Administració General de l'Estat.
  • Tenir els coneixements de llengua catalana (B2) que exigeix la Llei 4/2016, de 6 d'abril de mesures de capacitació lingüística per a la recuperació de l'ús del català en l'àmbit de la funció pública. En relació amb l'acreditació del nivell de llengua catalana, atesa la insuficiència de professionals per a la prestació assistencial en aquesta categoria, les persones aspirants en aquest procediment de selecció no estan obligades a acreditar - com a requisit - el nivell de llengua catalana corresponent, si bé aquelles que sí que ho puguin acreditar li serà valorat com un mèrit, en els termes que s'assenyala en aquesta convocatòria.

Presentació de sol·licituds

Adreçada al servei de recursos humans, la sol·licitud per participar en el procés selectiu s'ha de presentar en el termini de 20 dies naturals comptadors a partir de l'endemà de la data de publicació d'aquesta resolució.

Per a més informació sobre la convocatòria consulta aquest enllaç al BOIB.

[Font: BOIB núm. 46. 05/04/2022]

[Foto: Govern de les Illes Balears]