Categoria: Recursos humans

Convocatòria de l'IMAS per a constituir una borsa extraordinària de l’especialitat de geriatria

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 48 de dia 9 d'abril de 2022, s'ha publicat la resolució de la presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, de dia 5 d’abril de 2022, relativa a l’aprovació de les bases específiques i a la convocatòria del concurs per a constituir una borsa extraordinària única de l’especialitat de «metge/metgessa geriatre/a».

Requisits 

  • Estar en possessió del grau o la llicenciatura en Medicina i del títol d'especialista en Geriatria.
  • Acreditar el nivell B2 de coneixement de la llengua catalana.

Procés selectiu

El sistema selectiu serà el concurs de mèrits. 

Les sol·licituds s'han de dirigir al Servei de Selecció i Provisió del Departament de Recursos Humans de l'Institut Mallorquí d’Afers Socials.

Termini de presentació de sol·licituds

El termini per presentar les sol·licituds és de deu dies hàbils, a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria.

Per a més informació, consulta aquest enllaç al BOIB.

[Font: BOIB núm. 48. 09/04/2022]

[Foto: Infosalut / Home gran / CC BY-NC-SA 4.0]