Categoria: Recursos humans

L'Ajuntament d'Alcúdia publica les bases per a la creació d’una borsa de treball de treballador/a sociosanitari/ària

Tipografia
 • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
 • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 56 de dia 28 d'abril de 2022, s'ha publicat la convocatòria de les bases que regiran el procediment selectiu per a la creació d’una borsa de treball temporal de la categoria de treballador/a sociosanitari/ària, de l’Ajuntament d’Alcúdia, mitjançant concurs.

Funcions

Entre d'altres, desenvoluparan les següents funcions:

 1. Tasques d'atenció i cures personals:
 • Suport en la higiene personal.
 • Suport a la mobilització dins la llar.
 • Suport en el repartiment i control de l'alimentació.
 • Suport a la cura de la salut i control de medicació prescrita.
 • Aplicació de tècniques de prevenció d'accidents dins la llar.
 • Desenvolupament d'activitats relacionades amb la gestió i funcionament de la unitat de convivència, administració i control de despeses.
 • Observar i detectar les necessitats i les situacions de risc de la persona o de l'entorn familiar.
 1. Tasques d'atenció domèstica:
 • Activitats d'organització i manteniment de la llar.
 • Cura de la roba de la persona, organització, canvis d'armaris.
 • Suport a les tasques de manteniment bàsic.
 1. Capacitació d'habilitats parentals:
 • Atencions relacionades amb la criança de menors o persones amb necessitats d'atenció específiques en funció del pla d'intervenció familiar establert pels tècnics de serveis socials.
 • Intervencions de caràcter rehabilitador, psicosocial, domèstic, d'atenció personal i en l'entorn personal.
 • Intervenció en els domicilis per a la higiene de persones majors i dependents, mobilitzacions, control de medicació i d'alimentació, acompanyaments, així com suport a les persones dependents en el domicili a les necessitats de la vida diària.
 • Participació activa en el seguiment dels casos, reunions d'equip i aquelles intervencions que en cada cas es valorin.
 • Registre informàtic de les intervencions realitzades i de seguiment de casos.
 • Altres relacionades amb les anteriors que, puguin ser atribuïdes en relació amb el lloc de treball.

Requisits

Estar en possessió d'una o de les següents titulacions:

 • Títol del Cicle Formatiu de Grau Mitjà d'atenció a persones en situació de dependència que estableix el Reial decret 1593/2011, de 4 de novembre.
 • El títol de Tècnic de grau mitjà en cures Auxiliars d'Infermeria que estableix el Reial decret 546/1995, de 7 d'abril, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent a aquesta titulació.
 • El títol de Tècnic de grau mitjà en Atenció Sociosanitària que estableix el Reial decret 496/2003, de 2 de maig, pel qual s'estableixen aquest títol i els corresponents ensenyaments comuns.
 • El certificat de professionalitat d'Atenció Sociosanitària a persones dependents en institucions socials, regulat pel Reial decret 1379/2008, d'1 d'agost, pel qual s'estableixen dos certificats de professionalitat de la família professional Serveis socioculturals i a la comunitat que s'inclouen en el Repertori nacional de certificats de professionalitat.
 • El certificat de professionalitat d'atenció sociosanitària en el domicili, regulat pel Reial decret 1379/2008, d'1 d'agost.

Titulació de català:

 • Acreditar el requisit de coneixements de llengua catalana corresponents al nivell del certificat A2

Termini de presentació de sol·licituds

Les instàncies per participar en el concurs s'haurà de presentar dins el termini de deu dies hàbils, a comptar des de l'endemà de la publicació de l'anunci d'aquesta convocatòria.

Per a més informació consulta aquest enllaç al BOIB.

[Font: BOIB núm. 56. 28/04/2022]

[Foto: Maxlkt / Hospice hand in hand caring care / CC BYND 2.0]