Categoria: Recursos humans

Convocatòria, en Comissió de Serveis, de metge de la Secció d'Atenció a les Drogodependències de l’IMAS

Tipografia
 • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
 • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 57 de dia 30 d'abril de 2022, s'ha publicat la resolució d’aprovació de la convocatòria en Comissió de Serveis CS52/2022 de metge/ssa de la Secció d'Atenció a les Drogodependències de l'Àrea d'Inclusió Social de l’IMAS.

Funcions del lloc de feina

 • Realitzar l'atenció directa a persones amb problemes de drogodependència i donar suport a les seves famílies, detectar els problemes i derivar a altres recursos en cas necessari.
 • Fer la valoració diagnòstica de la situació general de la persona i del seu entorn.
 • Valorar la situació toxicològica de les persones usuàries.
 • Incorporar les persones als diversos programes de tractament.
 • Prescriure i administrar fàrmacs.
 • Fer el seguiment biològic de les persones en tractament en els Centres d'Atenció a les Drogodependències.
 • Participar en les reunions d'equip: comarcals, generals i de perfil professional.
 • Participar en el disseny dels protocols d'intervenció dels Centres d'Atenció a les Drogodependències.
 • Qualsevol altra que li pugui ser encomanada en relació amb les anteriors.

Requisits

A aquesta convocatòria es pot presentar el personal funcionari de carrera de l'IMAS, del Consell de Mallorca, d'altres administracions locals i administracions autonòmiques que reuneixi els requisits exigits referents a grup, escala, subescala, classe, especialitat, coneixements de llengua catalana i altres requisits del lloc de feina, especificats a la convocatòria.

Termini de presentació de sol·licituds

El període per presentar sol·licituds serà de set dies hàbils i ha de començar a transcórrer a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Per a més informació consulta aquest enllaç al BOIB.

[Font: BOIB núm. 57. 30/04/2022]

[Foto: Govern de les Illes Balears]