Categoria: Recursos humans

Convocatòria del lloc de treball de Responsable del Servei d’Ajuda a Domicili (SAD) i Centre de Dia de l'Ajuntament d'Artà

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 60, de dia 7 de maig de 2022, s'ha publicat l'aprovació de la convocatòria i les bases per a la provisió, pel sistema de lliure designació, d’un lloc de treball de Responsable del Servei d’Ajuda a Domicili (SAD) i Centre de Dia de l'Ajuntament d'Artà.

Funcions 

  • Dur a terme tasques de gestió tècnica en els serveis de suport i assistencials municipals en el camp de l'atenció geriàtrica.
  • Assumir la direcció del Centre de dia i Servei d'Ajuda a Domicili, com a cap de servei i amb disponibilitat horària.
  • Exercir el comandament del personal que treballa als serveis del Centre de Dia i del Servei d'Ajuda a Domicili i responsabilitzar-se del seu bon funcionament i de la correcta atenció als usuaris dels serveis.

Requisits

  • Ser personal laboral fix de l'Ajuntament d'Artà, de conformitat amb el que estableix l'Acord regulador complementari de les condicions de treball comunes del personal funcionari i laboral de l'Ajuntament d'Artà.
  • Estar en possessió d'un títol universitari de Grau o Diploma en un camp de les ciències socials o de la salut.
  • Estar en possessió de la titulació específica per a la direcció de centres d'atenció a les persones de la tercera edat.
  • Acreditar el coneixement de la llengua catalana de nivell C1.

Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de les sol·licituds serà de quinze dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Per a més informació consulta aquest enllaç al BOIB.

[Font: BOIB núm. 60. 07/05/2022]

[Foto: Hospital Comarcal d'Inca]