Categoria: Recursos humans

Es convoca una plaça de substitució de Tècnic Especialista en Radiodiagnòstic per a l'Hospital d'Inca

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 60 de dia 7 de maig de 2022, s'ha publicat la resolució de la directora gerent de l’Hospital Comarcal d’Inca de 26 d’abril de 2022 per la qual s’aprova la convocatòria per cobrir, pel procediment de promoció interna temporal, una plaça de substitució de Tècnic Especialista en Radiodiagnòstic de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Comarcal d’Inca.

Requisits

  • Tenir la condició de personal estatutari fix del Servei de Salut i prestar serveis a l'Hospital Comarcal d'Inca. Si la convocatòria es declara deserta en el cas que no s'hi hagi presentat ningú que compleixi els requisits, es preveu expressament que s'estengui al personal que compleixi els requisits de la resta de gerències.
  • Pertànyer a grups de classificació inferiors o diferents categories o especialitats del mateix grup que la plaça que es vulgui convocar.
  • Estar en la situació de servei actiu en la categoria en la qual ocupa la plaça fixa.
  • Tenir el títol de Formació Professional de Tècnic Superior en Imatge per al diagnòstic o el títol de Formació Professional de Segon Grau, branca Sanitària, especialitat en Radiodiagnòstic.
  • Tenir el certificat B1 de llengua catalana, d'acord amb la normativa vigent.

Termini de presentació de sol·licituds

El termini per presentar sol·licituds és de vint dies naturals, comptadors des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta resolució de convocatòria.

Per a més informació consulta aquest enllaç al BOIB.

[Font: BOIB núm. 60. 07/05/2022]

[Foto: Govern de les Illes Balears]