Categoria: Recursos humans

Convocatòria del lloc de feina de cap de grup de la plantilla orgànica autoritzada de l'Hospital Can Misses

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 61, de dia 10 de maig de 2022, s'ha publicat la resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual es convoca la provisió, pel sistema de concurs, del lloc de feina de cap de grup de la plantilla orgànica autoritzada de l'Hospital Can Misses, de l'Àrea de Salut d'Eivissa.

Requisits

  • Pot participar en aquesta convocatòria el personal estatutari fix de gestió i serveis dels subgrups C1 i C2 que, en la data de la publicació d'aquesta resolució, estigui en la situació de servei actiu o en la situació de reserva de plaça i presti servei en institucions sanitàries del Sistema Nacional de Salut.
  • Tenir la titulació oficial que habiliti per a l'exercici professional del lloc de feina o estar en condicions d'obtenir-la dins del termini per presentar sol·licituds.
  • Acreditar els coneixements de català corresponents al nivell B2 per al grup C1, i del nivell B1 per al grup C2.

Funcions

  • Gestionar el funcionament del Servei d'Atenció al Pacient, garantint l'accessibilitat dels usuaris al sistema sanitari, vetlant per la promoció i el respecte dels drets i deures dels ciutadans i l'equitat dels serveis de tota l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera.
  • Desenvolupar els diferents apartats de la cartera de serveis i prestacions vigents, avaluant l'opinió de l'usuari i la seva satisfacció per mitjà de les reclamacions, agraïments i suggeriments.
  • Participació en els comitès de qualitat, definint i implementant estratègies que posin l'organització al servei dels ciutadans.
  • Personalització de l'atenció i garantir el compromís amb la carta de drets i deures dels ciutadans, vetlant pels aspectes ètics de la seva organització.

Termini de presentació de sol·licituds

La sol·licitud s'ha de presentar en el termini de vint dies hàbils comptadors des de l'endemà a la data de publicació d'aquesta resolució de convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Per a més informació, consulta aquest enllaç al BOIB.

[Font: BOIB núm. 61. 10/05/2022]

[Foto: Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera]