Categoria: Recursos humans

Es convoca el lloc de subdirector/a mèdic/a de Son Llàtzer

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 66 de dia 21 de maig de 2022, s'ha publicat la resolució de la consellera de Salut i Consum per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de feina de subdirector mèdic / subdirectora mèdica de l’Hospital Universitari Son Llàtzer.

Funcions

  • Organització de l'activitat quirúrgica dels serveis adscrits a aquesta àrea.
  • Direcció, control i gestió del funcionament dels serveis i de les activitats quirúrgiques.
  • Compliment del programa anual d'objectius i de pressuposts establerts pel Servei de Salut.
  • Assignació de directrius i instruccions —dins el marc de les seves competències— als professionals assignats al càrrec seu per desenvolupar les funcions que els corresponguin.
  • Totes les funcions que li atribueixin els seus superiors d'acord amb la normativa vigent.

Requisits

  • Entre altres, tenir la titulació oficial de doctorat, llicenciatura o grau en Medicina i Cirurgia, o estar en condicions d'obtenir-la en la data en què venci el termini per presentar-hi sol·licituds.

Termini de presentació de sol·licituds

Les sol·licituds per participar en el procés selectiu s'han de presentar en el termini de set dies hàbils comptadors des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta resolució.

Per a més informació, consulta aquest enllaç al BOIB.

[Font: BOIB núm. 66. 21/05/2022]

[Foto: Infosalut / Entrada Hospital Universitari Son Llàtzer / CC BY-NC-SA 4.0]