Categoria: Recursos humans

S’aproven la convocatòria i les bases per a la selecció d’un o una fisioterapeuta per a la Fundació per a l’Esport Balear

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 68, de dia 26 de maig de 2022, s'ha publicat l'acord del Patronat de la Fundació per a l’Esport Balear pel qual s’aproven la convocatòria i les bases per a la selecció d’un o una fisioterapeuta per a la Fundació per a l’Esport Balear.

L'objecte d'aquesta convocatòria és la contractació amb caràcter temporal (contracte d'interinitat d'una durada màxima de 3 anys) d'un lloc de treball de fisioterapeuta per a la Fundació per a l'Esport Balear i crear una borsa de treball per a substitucions.

Requisits

  • Estar en possessió del títol de grau o diplomatura en fisioteràpia.
  • Estar en possessió del certificat de coneixements de la llengua catalana, nivell B2.

Funcions

El servei es donarà de forma presencial a les instal·lacions del Centre Mèdic del Centre de Tecnificació Esportiva (CTEIB), i s'exerciran les tasques següents:

  • Tractar i realitzar el seguiment especialitzat i individualitzat de les lesions.
  • Prevenir lesions amb els dissenys i protocols d'exercicis individualitzats per evitar lesions o recidives, que haurà d'ensenyar als esportistes.
  • Educar a l'esportista i a tot el seu context esportiu per prevenir i recuperar lesions.
  • Realitzar avaluacions periòdiques i investigar per detectar factors de risc lesius i prevenir futures lesions.
  • Organitzar programacions de readaptació esportiva de l'esportista.
  • Complir el protocol sanitari establert al Centre Mèdic del CTEIB.

Termini de presentació de sol·licituds

El termini per presentar les sol·licituds és de 15 dies naturals a comptar des de l'endemà a la publicació d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Per a més informació, consulta aquest enllaç al BOIB.

[Font: BOIB núm. 68. 26/05/2022]

[Foto: Universitat Pompeu Fabra / Aula tècnica de l'Edifici Doctor Aiguader / CC BY-NC-ND 2.0]