Categoria: Recursos humans

Es convoca el lloc de coordinador d'unitat assistencial d'Eivissa, de la Gerència del SAMU 061 Balears

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 72, de dia 2 de juny de 2022, s'ha publicat la resolució del director gerent de la Gerència d'Atenció a Urgències 061 Balears, de 24 de maig de 2022, per la qual es convoca la provisió del lloc de treball, pel procediment de lliure designació, de coordinador d'unitat asistencial d'Eivissa de la Gerència del SAMU 061 Balears.

Funcions

  • Traslladar les decisions tant operatives com de processos que sorgeixin de la direcció assistencial i altres coordinacions dins el seu àmbit geogràfic de responsabilitat, així com participar en la presa de decisions que concerneixin la seva regió, posant en rellevància el coneixement específic que d'ella posseeixen.
  • Participar com a comandaments en els incidents de múltiples víctimes. Funció descrita en el protocol d'atenció de múltiples víctimes de la gerència d'atenció d'urgències 061 que és l'autoritat sanitària en aquesta mena de circumstàncies.
  • Dissenyar, avaluar i dirigir els plans d'actuació en dispositius de risc previsible.
  • Representar a la direcció assistencial i l'estratègia del servei en els actes que siguin designats per aquesta direcció o gerència, vetllant sempre per l'interès de l'organització.
  • Participar dels processos de presa de decisions, tant en l'àmbit estratègic general com a escala insular pròpia, identificant la idiosincràsia i afectació d'aquesta en el desenvolupament de l'activitat en cada illa.

Requisits

Poden participar en aquesta convocatòria els facultatius amb nomenament com a personal estatutari fix en la categoria de metge d'urgències en Atenció Primària, adscrits a la CCUM (Centre Coordinador d'Urgències Mèdiques) o en l'UME (Unitats Mòbils d'Emergències) de la Gerència del SAMU 061 Balears del Servei de Salut de les Illes Balears, i que compleixin amb el que preveu la resolució de 26 de juliol de 1999 (BOE núm. 190, 10 d'agost), quan de manera general, estableix que el coordinador d'unitat assistencial, a més d'exercir la seva activitat clínicoassistencial com a facultatiu adscrit a una Unitat Assistencial, realitzarà les activitats inherents al càrrec de coordinador.

Termini de presentació de sol·licituds

Les sol·licituds per participar en el procés selectiu s'han de presentar en el termini de vint dies hàbils comptadors des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta resolució.

Per a més informació, consulta aquest enllaç al BOIB.

[Font: BOIB núm. 72. 02/06/2022]

[Foto: Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera]