Categoria: Recursos humans

Creació d'una borsa d'infermeres pel Consell de Formentera

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 77, de dia 14 de juny de 2022, s'ha publicat la convocatòria de concurs de mèrits per a la creació d’una borsa d’infermeres, personal laboral, per cobrir, amb caràcter interí o temporal, les possibles necessitats de provisió de places i llocs de feina del Consell Insular de Formentera.

Requisits

  • Estar en possessió del títol de grau en infermeria o titulació equivalent.
  • Estar en possessió del certificat del nivell B2 de català.

Presentació de sol·licituds

La sol·licitud es presentarà dins del termini de 10 dies naturals, comptats a partir de l'endemà al de la data de publicació d'aquesta convocatòria en el BOIB.

Per a més informació, consulta aquest enllaç al BOIB.

[Font: BOIB núm. 77. 14/06/2022]

[Foto: Hospital Comarcal d'Inca]