Categoria: Recursos humans

Creació d'una borsa de treball per a professionals de la psicologia pel Consell d'Eivissa

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 81 de dia 23 de juny de 2022, s'han publicat les bases específiques per a la creació d’una borsa de professionals de la psicologia, personal laboral, grup A, subgrup A1, per cobrir interinament o temporalment, les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina del Consell Insular d’Eivissa.

Requisits

  • Estar en possessió del títol universitari de grau en psicologia o equivalent.
  • Acreditar el requisit de coneixements de llengua catalana nivell B2.

Presentació de sol·licituds

Les persones aspirants que vulguin prendre part en el procés selectiu hauran de presentar la corresponent sol·licitud telemàticament a la seu electrònica del Consell Insular d'Eivissa dins del termini de 7 dies naturals, comptats a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Per a més informació, consulta aquest enllaç al BOIB.

[Font: BOIB núm. 81. 23/06/2022]

[Foto: RazorMax / psiquiatra / Pixabay license]