Categoria: Recursos humans

Borsa de treball de tècnic/a sociosanitari/ària per a l’Ajuntament de Muro

Tipografia
 • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
 • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 85, de dia 30 de juny de 2022, s'ha publicat l'aprovació de la convocatòria i les bases que regiran el procediment selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de tècnic sociosanitari per a l’Ajuntament de Muro.

Funcions

 • Fer visites domiciliàries
 • Cuidar de la higiene i neteja de les persones que assisteixen, així com fer canvis posturals en aquells que sigui necessari.
 • Observar les alteracions de salut i anímiques que es produeixin en l'usuari i informar d'elles a altres institucions o organismes.
 • Controlar la presa adequada de la medicació i proporcionar la mateixa.
 • Acompanyar als usuaris en passejos, compres, metges, etc.
 • Assessorar familiars i cuidadors sobre el tracte i cura dels usuaris.
 • Millorar i mantenir-la qualitat de vida dels usuaris proporcionant-los autonomia i entrenant-los en habilitats per millorar-la.
 • Controlar l'alimentació dels usuaris.
 • Donar suport emocional i educatiu a les persones que assisteixen i a familiars.
 • Reunió d'equip per a avaluació i seguiment de casos.
 • Realitzar el repartiment de menjar a domicili.
 • Efectuar qualsevol altra tasca pròpia de la seva categoria que li sigui encomanada i per a la qual hagi estat prèviament instruït.

Requisits

 • Estar en possessió del títol d'alguna de les següents titulacions: Tècnic/a en Atenció a persones en situació de dependència, Tècnic/a en atenció sociosanitària, Certificat de professionalitat d'auxiliar d'ajuda a domicili, Certificat de professionalitat d'atenció sociosanitària a domicili, Auxiliar d'ajuda a domicili o de treballador/a familiar amb acreditació de 450 h de formació, Tècnic/a en cures auxiliars d'infermeria.
 • Acreditar el requisit de coneixements de la llengua catalana corresponents al nivell B1.
 • Estar en possessió del permís de conduir B1.

Termini de presentació de sol·licituds

Es podran presentar candidatures dins el termini de deu dies hàbils, a comptar des de l'endemà a la publicació d'aquesta convocatòria.

Per a més informació consulta aquest enllaç al BOIB.

[Font: BOIB núm. 85. 30/06/2022]

[Foto: Conselleria d'Afers Socials i Esports]