Categoria: Recursos humans

Constitució d'una borsa de tècnic/a en atenció sociosanitària de l’Ajuntament de Banyalbufar

Tipografia
 • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
 • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 86, de dia 2 de juliol de 2022, s'ha publicat la convocatòria i bases específiques reguladores per constituir una borsa extraordinària de personal laboral temporal de la categoria de tècnic/a en atenció sociosanitària de l’Ajuntament de Banyalbufar.

Descripció i funcions del lloc de treball

L'horari serà en jornada flexible i preferentment als matins, segons estableixi el servei d'acord amb les seves necessitats.

Seran les funcions que constitueixen l'objecte peculiar o propi de la professió de tècnic/a en atenció sociosanitària, així com:

 • Assistir: Cobrir determinats necessitats de tipus material i emocional en el domicili de l'usuari, centre de dia o altres, inclòs el repartiment del menjar a domicili i tasques d'higiene i mobilitzacions. Actuar davant els problemes que surten a l'usuari intentant resoldre'ls o cercant els medis per fer-ho.
 • Prevenir: Observar situacions en el domicili de l'usuari per evitar un major deteriori d'aquest.
 • Sostenir: Donar suport físic i emocional i estimular perquè l'usuari s'organitzi de manera diferent els seus hàbits o costums. Donar-li confiança perquè pugui superar dificultats.
 • Orientar: Donar la informació necessària i resolució de dubtes a la persona o família. Encaminar o assenyalar determinats comportaments que les beneficiaran.
 • Curativa: Vigilància de la medicació i l'alimentació. Corregir hàbits de salut que perjudiquin l'entorn de l'usuari.
 • Educativa: Realitzar tasques conjuntament amb l'usuari perquè aquest aprengui i introdueixi elements que l'ajuden a modificar costums amb l'objectiu que l'usuari assoleixi la màxima autonomia.

Requisits

Estar en possessió d'alguna de les següents titulacions:

 • Títol FP de Grau Mitjà de Tècnic en Atenció a Persones en Situació de Dependència.
 • Títol FP de Grau Mitjà de Tècnic en Cures Auxiliars d'Infermeria.
 • Títol FP de Grau Mitjà en Atenció Sociosanitària.
 • El Certificat de Professionalitat d'Atenció Sociosanitària en el Domicili.
 • El Certificat de Professionalitat d'Auxiliar d'Ajuda a Domicili.
 • El certificat d'haver superat un curs amb itinerari formatiu de Certificat de Professionalitat d'Auxiliar d'Ajuda a Domicili, de durada mínima de 445 hores.
 • Certificat de Professionalitat en Atenció Sociosanitària a persones dependents en institucions socials.
 • Certificat d'habilitació provisional o excepcional expedit de conformitat amb l'Acord del Consell Territorial del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència de 19 d'octubre de 2017 pel qual es modifica parcialment l'Acord de 27 de novembre de 2008 sobre criteris comuns d'acreditació per garantir la qualitat dels centres i serveis del Sistema, modificat per l'Acord de 7 d'octubre de 2015.
 • Títol equivalent.

Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies naturals, comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria.

Per a més informació, consulta aquest enllaç al BOIB.

[Font: BOIB núm. 86. 02/07/2022]

[Foto: Banc d’Imatges Infermeres / Abraçada entre una TCAI i una usuària de l'Hospital sociosanitari Mutuam Güell / CC BY-NC-ND 2.0]