Categoria: Recursos humans

Procés selectiu per a la contractació d'un/a investigador/a postdoctoral per al Servei de Medicina Interna - Malalties Infeccioses de Son Llàtzer

Tipografia
 • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
 • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 91, de dia 14 de juliol de 2022, s'ha publicat la resolució del director gerent de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa) per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació de personal investigador postdoctoral per al Servei de Medicina Interna - Malalties Infeccioses de l'Hospital Universitari Son Llàtzer.

Requisits de la plaça

 • Estar en possessió del títol de doctor o doctora.
 • Estar en possessió del certificat de bones pràctiques clíniques.
 • Acreditar mínim el nivell B2 de català.

Funcions

 • Suport metodològic i estadístic a l'equip d'investigació del projecte, sobretot en la redacció de projectes d'investigació i realització d'estadístiques.
 • Gestió dels projectes d'investigació amb el comitè d'ètica de les Illes Balears i amb la comissió d'investigació de l'hospital.
 • Assistir a l'investigador principal per a la inclusió de pacients als diferents assajos clínics.
 • Recollida i introducció de dades en els diferents quaderns de recollida de dades (paper o electrònic).
 • Preparar visites de monitoratge i atendre al monitor durant les visites de monitoratge.
 • Gestió d'assajos clínics: protocols, resoldre discrepàncies, informar dels efectes adversos en els períodes establerts, etc.
 • Cerca de finançament d'investigació en l'àmbit nacional i internacional.
 • Participar activament en les discussions científiques del grup de treball.
 • Planificar i dur a terme els projectes d'investigació assignats i projectes originals dins la línia d'investigació «Malalties infeccioses», incorporant-se al grup d'investigació corresponent de l'IdISBa.
 • Potenciació de les línies d'investigació existents.
 • Realitzar i fomentar publicacions d'impacte nacional i internacional.
 • Generar i transferir coneixements amb impacte en la salut de la població i al sistema sanitari.
 • Cerca d'oportunitats de finançament d'R+D+I en l'àmbit nacional i internacional.
 • Redacció de manuscrits i memòries científiques.
 • Contribuir a l'aplicació o explotació dels resultats d'investigació.
 • Participar en congressos de caràcter nacional i internacional.
 • Dirigir treballs d'estudiants en formació siguin de grau, postgrau o doctorat.

Presentació de sol·licituds

El termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l'endemà de la data de publicació de la convocatòria.

Per a més informació, consulta aquest enllaç al BOIB.

[Font: BOIB núm. 91. 14/07/2022]

[Foto: IdISBa]