Categoria: Recursos humans

Constitució d’una borsa de treball de director/a de la Residència Reina Sofia de Muro

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 94, de dia 21 de juliol de 2022, s'ha publicat l'aprovació de la convocatòria i les bases que regiran el procediment selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de director/a de la Residència Reina Sofia de Muro.

Requisits

  • Tenir la titulació acadèmica en rama sanitària o humanista i formació complementària d'especialista universitari en dependència, discapacitat, geriatria, gerontologia, direcció de centres residencials o altres àrees de coneixement relacionades amb l'àmbit d'atenció a la dependència.
  • Acreditar el requisit de coneixements de la llengua catalana corresponents al nivell B2

Presentació d'instàncies

Les instàncies per participar en el concurs-oposició s'hauran de presentar dins el termini de deu dies hàbils, a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al BOIB.

Per a més informació, consulta aquest enllaç al BOIB.

[Font: BOIB núm. 94. 21/07/2022]

[Foto: Conselleria d'Afers Socials i Esports]