Categoria: Recursos humans

Es convoca el lloc de supervisor/a d’Àrea Ambulatòria de Son Espases

Tipografia
 • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
 • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 95, de dia 23 de juliol de 2022, s'ha publicat la resolució del director gerent de l’Hospital Universitari Son Espases per la qual es convoca, pel procediment de lliure designació, el lloc de supervisor/a d’Àrea Ambulatòria.

Requisits

 • Tenir la condició de personal estatutari fix sanitari, corresponent al subgrup A2 (personal sanitari)
 • Estar en les situacions de servei actiu en centres i institucions sanitàries dels serveis de salut o en centres i serveis sanitaris de l'Administració General de l'Estat.

Funcions

Tindrà les responsabilitats previstes en l'article 26 del Reial decret 521/1987, de 15 d'abril, del correcte funcionament de l'àrea i de l'activitat del personal a ells adscrits, així com la custòdia i utilització adequada dels recursos materials que tinguin assignats.

Altres aspectes que es valoraran

 • Capacitat per coordinar i avaluar la gestió de les cures d'infermeria prestades pels professionals dependents de la seva Àrea, d'acord amb les normes i directrius establertes per la Direcció d'Infermeria de l’Hospital Universitari Son Espases, amb la finalitat que es proporcionin unes cures integrals i de màxima qualitat als pacients i als seus familiars.
 • Experiència i formació en gestió d'infermeria, tant en recursos humans com en gestió dels recursos materials específics de les unitats de l'Àrea.
 • Capacitat de lideratge, negociació, integració i treball en equip.
 • Coneixements en tecnologies de la informació.
 • Capacitat per detectar les necessitats formatives dels membres de l'Àrea Assistencial a càrrec seu.
 • Capacitat per potenciar i afavorir el desenvolupament de diferents línies d'investigació relacionades amb l'Àrea.
 • Experiència en la implementació de sistemes de gestió per processos, qualitat, recursos humans, etc.

Termini de presentació de sol·licituds

La sol·licitud per participar en el procés selectiu s'ha de presentar en el termini de vint dies naturals comptadors a partir de l'endemà de la data de publicació d'aquesta resolució. 

Per a més informació, consulta aquest enllaç al BOIB.

[Font: BOIB núm. 95. 23/07/20022]

[Foto: Hospital Universitari Son Espases]