Categoria: Recursos humans

Es convoca el lloc de responsable d'àrea assistencial dels Serveis Especialitzats de la Residència Son Caulelles

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 95, de dia 23 de juliol de 2022, s'ha publicat la resolució d’aprovació de la convocatòria, en Comissió de serveis CS84/2022, de responsable d'àrea assistencial dels Serveis Especialitzats I - Residència Son Caulelles- Marratxí, de l'Àrea d'Atenció Sociosanitària de l’IMAS.

Funcions

  • Supervisar les tasques del seu personal i promoure la formació adequada pels treballadors, així com organitzar les pràctiques formatives dins el centre.
  • Coordinar la gestió assistencial i ser la persona responsable davant la direcció del centre.
  • Establir de forma operativa els objectius de l'àrea assistencial, proposant els recursos humans, materials i econòmics per a una gestió eficaç de l'àrea.
  • Supervisar la proposta de torns del personal assistencial i la proposta en l'organització de les activitats, formació i reciclatge professional del seu personal.
  • Supervisar que s'apliquin els tractaments específics que desenvolupen els professionals que estan sota la seva dependència.
  • Supervisar la gestió informàtica del mòdul assistencial de la persona resident i supervisar les tasques d'informatització del personal sota la seva responsabilitat.
  • Col·laborar amb l'Equip Interdisciplinari del centre de treball en la realització de valoracions i plans d'atenció individuals de les persones usuàries mitjançant la utilització d'aplicacions informàtiques.

Requisits

A aquesta convocatòria es pot presentar el personal funcionari de carrera de l'IMAS i del Consell de Mallorca, d'altres administracions locals i administracions autonòmiques que reuneixi els requisits exigits referents a grup, escala, subescala, classe, especialitat, coneixements de llengua catalana i altres requisits del lloc de feina, especificats a la convocatòria.

Termini de presentació de sol·licituds

El període per presentar sol·licituds serà de set dies hàbils i ha de començar a transcórrer a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Per a més informació, consulta aquest enllaç al BOIB.

[Font: BOIB núm. 95. 23/07/2022]

[Foto: Banc d’Imatges Infermeres / Infermera acompanya una resident dels Apartaments Agustí Montal (2) / CC BY-NC-ND 2.0]