Categoria: Recursos humans

Convocatòria per la provisió del lloc de treball de director/a de la zona bàsica de salut de Ses Roques Llises

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 98, de dia 28 de juliol de 2022, s'ha publicat la resolució del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca de 26 de juliol de 2022, per la qual es convoca la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de director/a de la Zona Bàsica de Salut de Ses Roques Llises de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca.

Requisits

  • Tenir la condició de personal estatutari sanitari (categories de metge/essa de família en EAP, de facultatiu/iva especialista en Pediatria/Puericultura d'Àrea i en EAP o d'infermer/a) o de funcionari sanitari de la sanitat local integrat en EAP (Cos Facultatiu Superior, Escala Sanitària, especialitat sanitaris locals – metges o Cos Facultatiu Tècnic, Escala Sanitària, especialitat sanitaris locals – practicants) dels subgrups A1 o A2.
  • Pertànyer a la plantilla de l'EAP amb actuació a la Zona Bàsica de Salut de Ses Roques Llises.

Documentació i termini de presentació de candidatures

Les persones interessades a participar en la convocatòria han de presentar, en el termini de vint dies naturals comptadors des de l'endemà de la publicació de la convocatòria, la següent documentació:

  • Sol·licitud de participació.
  • Projecte de gestió en relació amb les activitats a desenvolupar en la zona bàsica de salut.
  • Curriculum vitae.
  • Documentació que acrediti el compliment dels requisits i els mèrits al·legats.

Per a més informació, consulta aquest enllaç al BOIB.

[Font: BOIB núm. 98. 28/07/2022]

[Foto: CS Emili Darder]