Categoria: Recursos humans

Convocatòria d'una plaça de tècnic de la funció administrativa de l'Hospital Mateu Orfila

Tipografia
 • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
 • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 99, de dia 30 de juliol de 2022, s'ha publicat la resolució de la directora de la Gerència de l'Àrea de Salut de Menorca, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de promoció interna temporal, d'una plaça vacant de personal estatutari de gestió i serveis de la categoria grup tècnic de la funció administrativa de la plantilla orgànica autoritzada de l'Hospital Mateu Orfila de l'Àrea de Salut de Menorca.

Funcions

 • Assessorament jurídic de l'activitat i competències de l'àrea de salut.
 • Recopilació, prèvia revisió, i enviament de la documentació clínica sol·licitada per òrgans jurisdiccionals, pacients i familiars acreditats i òrgans de l'administració.
 • Realització d'activitats relacionades amb la responsabilitat patrimonial.
 • Realització d'activitats relacionades amb la protecció de dades.
 • Altres funcions que li encarreguin els directius de la Gerència o el Servei de Salut.

Requisits

 • Tenir la condició de personal estatutari fix del Servei de Salut de les Illes Balears i prestar serveis en la Gerència de l'Àrea de Salut de Menorca. Si la convocatòria es declara deserta en el cas que no s'hagi presentat ningú que compleixi els requisits, es preveu expressament que no s'estengui al personal que compleixi els requisits de la resta de gerències de l'IB-Salut.
 • Pertànyer als subgrups A1 (sempre que siguin categories diferents de la que es convoca), A2, C1, C2 o a altres agrupacions professionals.
 • Estar en la situació de servei actiu.
 • Tenir qualsevol de les titulacions següents: doctorat, llicenciatura, enginyeria, arquitectura o títol universitari oficial de grau.
 • Acreditar coneixements de llengua catalana de nivell B2.

Termini de presentació de sol·licituds

Les persones interessades a participar en la convocatòria han de presentar la documentació en el termini de vint dies naturals comptats des de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria.

Per a més informació, consulta aquest enllaç al BOIB.

[Font: BOIB núm. 99. 30/07/2022]

[Foto: Govern de les Illes Balears]