Categoria: Recursos humans

L'IdISBa inicia un procés selectiu per a la contractació de persones graduades en Bioquímica, Biologia, Biomedicina

Tipografia
 • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
 • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 106, de dia 11 d'agost de 2022, s'ha publicat la resolució del director gerent de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació d'una o dues persones graduades en Bioquímica, Biologia, Biomedicina o afí. 

Les persones seleccionades formaran part del projecte «Tractament d'inducció amb bortezomib-melfalan i prednisona (VMP) seguit de lenalidomida i dexametasona (Rd) versus carfilzomib, lenalidomida i dexametasona (KRd) amb/sense daratumumab, 18 cicles, seguit de tractament de consolidació i manteniment amb lenalidomida i daratumumab: assaig fase III, multicèntric, aleatoritzat en pacients amb mieloma múltiple de nou diagnòstic d'entre 65 i 80 anys».

Requisits

 • Tenir el títol de grau o equivalent en Bioquímica, Biologia, Biomedicina o afí.
 • Acreditar mínim el nivell B2 de català.
 • Tenir el certificat del curs de Bones Pràctiques Clíniques (GCP ICH E6 R2).

Funcions

 • Assistir a l'investigador principal per a la inclusió de pacients als diferents assajos clínics (screening, aleatorització, petició de proves, cites amb altres serveis col·laboradors...).
 • Recollida i introducció de dades en els diferents quaderns de recollida de dades (paper o electrònic).
 • Preparar les visites de monitoratge (demanar històries clíniques, introduir les dades dels documents font als quaderns de recollida de dades) i atendre al monitor durant les visites de monitoratge.
 • Actualització de bases de dades sobre el nombre d'assaigs que es fan al Servei d'Hematologia i els seus respectius pacients.
 • Facilitar la comunicació entre el promotor (monitor, entrada de dades, farmacovigilància, etc.) i l'equip investigador.
 • Assegurar-se del compliment del protocol, de les normes de bona pràctica clínica i de la legislació vigent.
 • Coordinar cites amb els monitors, assistir a visites de preselecció i visites d'inici.
 • Conèixer els protocols dels diferents assajos clínics que es realitzen al Servei d'Hematologia, conèixer el calendari de proves de cada assaig i els procediments que requereix cadascun dels assajos.
 • Conèixer i aplicar les esmenes als protocols.
 • Resoldre les discrepàncies (queries)
 • Complir amb els talls de bases de dades.
 • Informar a temps (24 hores) dels esdeveniments adversos greus al promotor.
 • Assistir a les reunions de l'equip d'investigació.
 • Manejar el calendari de proves dels protocols assignats, sobretot farmacocinètiques, farmacodinàmiques, genòmiques, radiològiques i controlar quan està citat cada pacient per programar les extraccions.
 • Processar, emmagatzemar i enviar mostres biològiques (sang, orina, saliva, biòpsies, teixits) als diferents laboratoris centrals.
 • Conèixer les normes d'enviament de mostres (IATA).
 • Fer els qüestionaris de qualitat de vida en paper o mitjançant dispositius electrònics.
 • Assignar la medicació d'assaig clínic per mitjà de sistemes interactius de resposta (IVR/IWRS).
 • Transmissió d'imatges anonimitzades relacionades amb proves diagnòstiques d'assajos clínics per mitjà de plataformes interactives.
 • Gestió i manteniment de la documentació present a l'arxiu de l'investigador.
 • Presentar documentació dels assajos clínics / estudis als organismes competents (AEMPS, CEIm).
 • Disseny i redacció de projectes d'investigació propis del Servei d'Hematologia.
 • Investigació bibliogràfica en bases de dades.
 • Gestió i maneig de bibliografia mitjançant assistents: Mendeley o similars.
 • Creació i manteniment de bases de dades en diversos suports: MS Access, Excel o similars.
 • Anàlisi estadística mitjançant programari: IBM SPSS, R.
 • Disseny i creació de documents per a la presentació de pòsters: PowerPoint, MS Publisher, Canva o similars.
 • Manteniment de bases de dades de grups cooperatius nacionals i internacionals, com, per exemple, PROMISE, RELYMPH, GEHE o RESMD.
 • Assistència a sessions/cursos de formació d'àmbit local, nacional o internacional organitzats per grups cooperatius o per farmaindústria.

Termini de presentació de sol·licituds

El termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies hàbils des de l'endemà de la data de publicació de la convocatòria.

Per a més informació, consulta aquest enllaç al BOIB.

[Font: BOIB núm. 106. 11/08/2022]

[Foto: IdISBa]