Categoria: Recursos humans

Selecció d'un/a tècnic/a superior de suport a la investigació per al projecte "NAVETA per al seguiment de pacients mitjançat ePROMS"

Tipografia
 • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
 • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 107, de dia 13 d'agost de 2022, s'ha publicat la resolució del director gerent de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació d'un tècnic o una tècnica superior de suport a la investigació per al projecte «NAVETA per al seguiment de pacients mitjançat ePROMS (Electronic Patient Reported Outcomes)».

Requisits

 • Tenir el títol de grau o equivalent en algun grau de Ciències de la Salut (Medicina, Farmàcia, Dietètica i Nutrició, Infermeria).
 • Acreditar mínim el nivell B2 de català.
 • Disposar del certificat de Bones Pràctiques Clíniques.

Funcions

 • Assistir a l'investigador principal per a la inclusió de pacients al programa NAVETA.
 • Recollida i introducció de dades en els diferents quaderns de recollida de dades (paper o electrònic).
 • Preparar les visites de monitoratge (demanar històries clíniques, introduir les dades dels documents font en els quaderns de recollida de dades) i atendre el monitor durant les visites de monitoratge.
 • Actualització de base de dades sobre els estudis que es realitzen en el Servei de Farmàcia Hospitalària a l'Hospital Mateu Orfila i els seus respectius pacients.
 • Facilitar la comunicació entre el promotor (monitor, entrada de dades, farmacovigilància, etc.) i l'investigador i el seu equip.
 • Assegurar el compliment del protocol, de les normes de bona pràctica clínica i de la legislació vigent.
 • Coordinar cites amb els monitors, assistir a visites de preselecció i visites d'inici.
 • Conèixer els protocols dels diferents estudis que es realitzen en el servei de Farmàcia Hospitalària, conèixer el calendari de cada estudi i els procediments que requereix cadascun d'ells.
 • Conèixer i aplicar les esmenes als protocols.
 • Resoldre les discrepàncies (queries).
 • Complir amb els talls de bases de dades.
 • Informar a temps dels esdeveniments adversos greus al promotor (24 hores).
 • Assistir a les reunions de l'equip d'investigació.
 • Realitzar els qüestionaris de qualitat de vida en paper o mitjançant dispositius electrònics.
 • Gestió i manteniment de la documentació present a l'arxiu de l'investigador.
 • Presentar documentació dels assaigs clínics / estudis als organismes competents (AEMPS, CEIm).
 • Disseny i redacció de projectes de recerca propis del Servei de Farmàcia Hospitalària.
 • Recerca bibliogràfica a bases de dades.
 • Gestió i maneig de bibliografia mitjançant assistents: Mendeley o similars.
 • Creació i manteniment de bases de dades en diversos suports: MS Access, Excel o similars.
 • Anàlisi estadística mitjançant programari: IBM SPSS, R.
 • Disseny i creació de documents per a la presentació de pòsters: PowerPoint, MS Publisher, Canva o similars.
 • Manteniment de bases de dades de grups cooperatius nacionals i internacionals: SEFH.
 • Assistència a sessions/cursos de formació d'àmbit local, nacional o internacional.

Termini de presentació de sol·licituds

El termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies hàbils des de l'endemà de la data de publicació de la convocatòria.

Per a més informació, consulta aquest enllaç al BOIB.

[Font: BOIB núm. 107. 13/08/2022]

[Foto: Hospital Universitari Son Espases]