Categoria: Recursos humans

L'IdISBa inicia la contractació de tres a sis tècnics o tècniques de nodes

Tipografia
 • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
 • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 119, de dia 10 de setembre de 2022, s'ha publicat la resolució del director gerent de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació de tres a sis tècnics o tècniques de nodes per al projecte «Programa de Medicina Predictiva (IMP/00021) de la Infraestructura de Medicina de Precisió associada a la Ciència i Tecnologia (IMPaCT) Cohort IMPaCT Balears».

Requisits

 • Tenir el títol de grau o llicenciatura en Ciències de la Vida, de la Salut i Ciències Socials.
 • Acreditar, com a mínim, el nivell B2 de català.

Funcions

 • Col·laboració en l'organització i gestió del treball de camp de la cohort IMPaCT.
 • Col·laboració en l'organització i gestió de les agendes dels nodes de la cohort IMPaCT.
 • Captació i citació de participants.
 • Entrevistes: informació al participant i signatura de consentiment; entrevistes i maneig de qüestionaris.
 • Exploracions IMPaCT en les visites dels participants: maneig d'instruments de mesura; realització d'exploracions físiques de l'estudi previ entrenament estandarditzat.
 • Recollida de dades, maneig i emplenament de quadern de recollida de dades.
 • Recollida, processament (centrifugació i alíquotament), conservació de mostres biològiques en el node i enviament al biobanc.
 • Vetllar pel correcte manteniment del material inventariable per a la realització de les exploracions físiques i maneig de mostres biològiques, de la informació recollida i del custodi de les dades de l'estudi.
 • Igualment, vetllar per l'ús correcte del material fungible utilitzat i per les necessitats de la seva reposició.

Presentació de sol·licituds

El termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies hàbils des de l'endemà de la data de publicació de la convocatòria.

Per a més informació, consulta aquest enllaç al BOIB.

[Font: BOIB núm. 119. 10/09/2022]

[Foto: Ministeri de Ciència i Innovació]