Categoria: Recursos humans

L'IdISBa inicia la contractació de personal tècnic superior per al projecte de Medicina Predictiva

Tipografia
 • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
 • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 131, de dia 8 d'octubre de 2022, s'ha publicat la resolució del director gerent de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació de personal tècnic superior per al projecte «Programa de Medicina Predictiva de la Infraestructura de Medicina de Precisió associada a la Ciència i Tecnologia (IMPaCT) Cohort IMPaCT Balears».

Requisits

 • Tenir el títol de llicenciatura o grau en Ciències de la Vida, de la Salut i Ciències Socials.
 • Acreditar mínim el nivell B2 de català.
 • Acreditar mínim el nivell B2 d'anglès.

Funcions

 • Activitats relacionades amb la gestió i la coordinació tècnica del programa de Medicina Predictiva (IMP/00021) de la Infraestructura de Medicina de Precisió associada a la Ciència i la Tecnologia (IMPaCT) Cohort IMPaCT Balears.
 • Elaboració i monitoratge del cronograma d'activitats.
 • Donar suport a la gestió econòmica del programa i a la coordinació del personal contractat en el marc de la cohort IMPaCT.
 • Coordinació, organització i col·laboració d'agendes i activitats del personal tècnic contractat en Illes Balears.
 • Fomentar les tasques de difusió del programa entre la població de les Illes Balears, així com la captació de participants.
 • Promoure la participació de la població i coordinar la captació de participants.
 • Coordinar el monitoratge dels subjectes inclosos.
 • Monitorar el ritme i la qualitat de la inclusió i recollida de dades.
 • Coordinar la recollida de dades i vetlar per la seva qualitat i homogeneïtat del treball realitzat en consonància amb els protocols i d'acord amb les bones pràctiques.
 • Monitorar el compliment de les disposicions necessàries per seguir el pla de gestió de dades.
 • Col·laborar amb investigacions en implementació que puguin ajudar al correcte desenvolupament del programa.
 • Garantir l'enfocament de gènere i social.
 • Redacció d'informes de seguiment i memòries anuals i finals.
 • Col·laboració amb l'investigador o investigadora principal de Balears en totes les tasques d'organització i coordinació logística del projecte, reguladores i totes les derivades de la correcta implementació del projecte.
 • Donar suport i coordinar les funcions dels tècnics i tècniques de node IMPaCT de les Illes Balears: Col·laboració en l'organització i gestió de la investigació i agendes; Obtenció i recollida de dades, emplenament del quadern de recollida de dades; 
 • Entrevistes: Captació i citació de participants; Entrevistes i maneig de qüestionaris; Exploracions i mesuraments senzills en les visites dels participants. Maneig d'instruments de mesura; Recollida de dades i maneig de quadern de recollida de dades; Conservació i trasllat de mostres biològiques.
 • Responsabilitzar-se pel correcte manteniment del material inventariable per a la realització de les exploracions físiques i maneig de mostres biològiques, de la informació recollida i del custodi de les dades de l'estudi. Igualment, dur el control del material fungible utilitzat i la seva reposició.

Termini de presentació de sol·licituds

El termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies hàbils des de l'endemà de la data de publicació de la convocatòria.

Per a més informació, consulta aquest enllaç al BOIB

[Font: BOIB núm. 131. 8/10/2022]

[Foto: IdISBa]