Categoria: Recursos humans

Constitució d'una borsa de treball de psicòleg/a per a l'Ajuntament d'Eivissa

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 133, de dia 13 d'octubre de 2022, s'ha publicat la resolució núm. 2022-9688, de data 03/10/2022, per la qual s'aproven les bases i la convocatòria de la constitució d'una borsa de treball de psicòleg/a, per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de prestació de serveis a l'Ajuntament d'Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs oposició.

Requisits

  • Estar en possessió del títol de grau o llicenciatura de psicologia o equivalent.
  • Acreditar els coneixements de la llengua catalana corresponent al nivell B2.

Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds per prendre part en el procés selectiu es presentaran telemàticament, dins del termini de 10 dies hàbils, a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Per a més informació, consulta aquest enllaç al BOIB.

[Font: BOIB núm. 133. 13/10/2022]

[Foto: Agencia CNT de noticias / Psicologia SEST SENAT / CC BY-NC-ND 2.0]